Het Atelier

Groeiatelier STAM is een ontmoetingsplek voor ouders en kinderen.

In een tijd waar het tempo vaak hoog ligt, is het niet vanzelfsprekend dat iedereen daar automatisch in mee groeit. Dit kan zorgen voor onzekerheden bij volwassenen en kinderen.

STAM zorgt voor een moment van rust en stilstaan bij jezelf. En is vooral gericht op zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, zelfstandigheid, focus en weerbaarheid.

Er wordt gewerkt vanuit een grote ervaringsdeskundigheid op sociaal-emotioneel gebied. Met een rugzak vol kennis en ervaringen uit het onderwijs, richt STAM zich als kindercoach nu puur op persoonlijke groei en ontwikkeling.

Je leert dat er voor elk probleem een oplossing is. Creativiteit groeit waardoor jij weer vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaat.

Voor wie?
Groeiatelier Stam is er voor ouders, kinderen èn andere geïnteresseerden met een pedagogische achtergrond. Denk aan scholen, consultatiebureau's, huisartsen, culturele instellingen....