Activiteiten

Groeiochtend, middag of-avond

Groeiactiviteiten zijn voor iedereen die zich aangesproken voelt door het verhaal van STAM. Ze worden georganiseerd door STAM òf op aanvraag samen met u.

Vaste onderdelen van de groeiactiviteit zijn:

- een boek,verhaal, spreuk of woord met een sociaal emotionele boodschap als uitgangspunt.

- een hapje en een drankje.

- een wandeling met RUST als hoofddoel.

- een creatieve activiteit waarbij het proces telt en niet zozeer het eindresultaat.

Dit alles in een 'Back to Basic' sfeer. De groeiochtend en middag is in principe bedoeld voor gemengde leeftijdsgroepen in de leeftijd van 0-100 jaar. De groeiavond voor groepen van 13-100 jaar. Groepsgrootte: Het atelier kan tot ongeveer 25 personen huisvesten. Vanwege de combinatie van buiten en binnen, wordt hier creatief mee omgegaan, waarbij rust gewaarborgd blijft.

Mogelijkheden voor een groeiactiviteit zijn bijvoorbeeld:

-vriend(inn)en samen met kind(eren) tijd

- een familieuitje.

- een kinderfeest met een terug in de tijd gevoel

De activiteiten zijn tevens geschikt voor basisschoolgroepen: Voor leerkrachten met hun klas. Het behandelen van een sociaal emotioneel thema buiten het schoolgebouw kan mooie resultaten opleveren qua groepsdynamiek!

Benieuwd of jouw idee 'past?' Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Het Kindercoachtraject

`Doel is het kind zelf te laten ontdekken wat z'n talenten zijn, waardoor zelfvertrouwen groeit en het zelf 'de wijde wereld in durft te vliegen.'

Na een adviesgesprek kunt u aangeven of u uw kind wilt aanmelden voor het kindercoachtraject bij Groeiatelier STAM.
Vervolgens zal er een intakegesprek gepland worden. U wordt verzocht vooraf een vragenlijst over de ontwikkeling van uw kind in te vullen. Met behulp van deze lijst kan de kindercoach een plan van aanpak op gaan stellen. STAM sluit aan bij de interesses en behoeften van uw kind.
Het Groeiatelier maakt gebruik van verhalen/woorden/boeken, creatieve werkvormen in combinatie met beweging buiten en binnen. Dit alles staat in verbinding met elementen vanuit de natuur. 'Water, hout, vuur, aarde en metaal,' leveren een bijdrage aan een leven in balans, voor u en uw kind. De hulpmiddelen en werkvormen die STAM inzet, brengen ons terug in de tijd en leren kinderen begrijpen waar ze vandaan komen. Deze 'back to basic' aanpak zorgt ervoor dat uw kind 'stevig staat,' groeit qua weerbaarheid èn leert focussen/ concentreren op datgene dat op dàt moment het belangrijkst is. Het leert zichzelf te beschermen tegen prikkels van buitenaf.

Het traject zal ongeveer 3 maanden duren. Afhankelijk van de ontwikkeling is verlenging mogelijk.

Als vast onderdeel van een kindercoachtraject organiseert STAM een groeiactiviteit voor ouder en kind. Dit vindt plaats op het moment dat meerdere trajecten lopen en er een groep gevormd kan worden. Het is mooi deze middag samen te beleven in het prachtige atelier bij Rolduc.


Het Kindercoach Pakket 

  • Adviesgesprek (gratis)
  • Een intake gesprek met ouder(s) à 1uur
  • 5 groeisessies à 1 uur
  • 1 groeiactiviteit ouder en kind
  • Een eindevaluatie

Kosten € 560,-


Na afloop van het traject wordt samen gekeken of een vervolg wenselijk is en om welke frequentie het gaat. Denk bijvoorbeeld aan een 'groeisessie' om de twee maanden.
Kosten per sessie €70,-

De sessies vinden in het algemeen plaats in het 'Groeiatelier,' locatie Rolduc. (op maandag, dinsdag of zaterdag)

Het is echter ook mogelijk op locatie af te spreken. Mocht de hulpvraag bijv. tevens afkomstig zijn vanuit school, dan kan er een gesprek samen met de leerkracht op school plaatsvinden.

Kalender

Geen evenementen gevonden!